New Commissions

 • Doctoriaid Yfory
  S4C
  Yn ôl ar gyfer ail gyfres ,mae Green Bay ar drywydd Doctoriaid Yfory – myfyrwyr meddyginiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Gwelwn y bobl ifanc yma yn tyfu a datblygu o’r ddarlithfa i’w cysylltiad cyntaf gyda chleifion go iawn yn Ysbyty'r Brifysgol yn ogystal ag unedau a chlinigau ar draws Gymru- hyd yn oed mewn rhai achosion, mor bell â lleoliadau ‘elective’ yn Antigua. Wrth iddynt ymdopi gyda realiti creulon afiechydon terfynol a llawdriniaeth argyfwng, a fydd eu brwdfrydedd a’u  disgwyliadau'n goroesi?
 • Man of Steel - Sanjeev Gupta
  BBC Wales
  Mewn cyfnod pan mae pawb arall yn troi eu cefnau ar y diwydiant Dur, mae Sanjeev Gupta CEO Liberty Steel yn buddsoddi cannoedd o filiynau o bunnau yn prynu'r diwydiant un darn ar y tro. Ai arloeswr ydi’r dyn yma yntau gamblwr o’r radd eithaf?Daeth i’r amlwg ar lwyfan y byd fel y biliwnêr a achubodd diwydiant Dur Cymru gyda phrynu Tata Castell Nedd ( Port Talbot). Dilyna’r ffilm hon Sanjeev dros gyfnod anhygoel yn ei fywyd wrth iddo drawsnewid ei hun o fasnachwr Dur i waredwr Cymru...Yr Alban…Lloegr a thrwy hynny'r diwydiant dur byd eang – a’r oll o’i gartref newydd yng Nghasnewydd yng Nghymru. Ynghyd a gohebydd Busnes y BBC, Brian Meechan cawn fynediad digyffelyb i fyd o gyfoeth anghredadwy a busnes mawr ar raddfa aruthrol ar y cyd efo bywyd personol prin. O’i weithiau dur yng Nghasnewydd gwyliwn gyfnod newydd o feddiannu byd eang ym mywyd anhygoel Sanjeev Gupta.
 • Mynyddoedd Y Byd
  S4C and Cineflix
  Mae S4C yn mynd â ni i ben y byd – mewn cyfres ddogfen ryngwladol sy’n portreadu bywydau pobol y mynyddoedd yn Affrica, Ewrop, Asia a’r Americas. Mae’r mynyddoedd uchaf yn ysbrydoliaeth ac yn sialens i ddynolryw. A gwydn a dyfeisgar yw bobol yr ucheldiroedd, pobol sy wedi dysgu sut i fyw yno, a chynnal diwylliant arbennig. Ond islaw, mae’r byd yn cynhesu, mae’r hinsawdd yn newid, a dyw’r mynyddoedd ddim yn sefyll ar wahân i dynged weddill y blaned. Sut beth yw byw yn y mynyddoedd yn 2017, felly? Yn y gyfres hynod amrywiol a lliwgar hon, bydd chwech o sêr y sgrin yn ein tywys ni i weld tirlun trawiadol ac i gwrdd â chymeriadau gafaelgar ym mynyddoedd enwocaf y byd. O gopaon Corea, i fryniau’r Rwenzori yn Affrica, o’r Alpau i’r Andes, o’r Rockies i’r Himalaia , dyma hanes byw a bod ym mannau uchel y ddaear.
 • King Arthur - The Legend
  S4C and Off The Fence
  King Arthur - The Legend
 • Home To Ebbw Vale with Oruj Defoite
  BBC One Wales
  Home to Ebbw Vale with Oruj Defoite
 • Women of World War One
  BBC Wales in association with Deborah Perkin Media Ltd
  Women of World War One
 • Doctoriaid Yfory
  S4C
  Doctoriaid Yfory
Page 1 of 5
1 - 2 - 3 - 4 - 5