New Commissions

Doctoriaid Yfory

Documentary

back

Yn ôl ar gyfer ail gyfres ,mae Green Bay ar drywydd Doctoriaid Yfory – myfyrwyr meddyginiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Gwelwn y bobl ifanc yma yn tyfu a datblygu o’r ddarlithfa i’w cysylltiad cyntaf gyda chleifion go iawn yn Ysbyty'r Brifysgol yn ogystal ag unedau a chlinigau ar draws Gymru- hyd yn oed mewn rhai achosion, mor bell â lleoliadau ‘elective’ yn Antigua. Wrth iddynt ymdopi gyda realiti creulon afiechydon terfynol a llawdriniaeth argyfwng, a fydd eu brwdfrydedd a’u  disgwyliadau'n goroesi?