New Commissions

Man of Steel - Sanjeev Gupta

Documentary

back

Mewn cyfnod pan mae pawb arall yn troi eu cefnau ar y diwydiant Dur, mae Sanjeev Gupta CEO Liberty Steel yn buddsoddi cannoedd o filiynau o bunnau yn prynu'r diwydiant un darn ar y tro. Ai arloeswr ydi’r dyn yma yntau gamblwr o’r radd eithaf?

Daeth i’r amlwg ar lwyfan y byd fel y biliwnêr a achubodd diwydiant Dur Cymru gyda phrynu Tata Castell Nedd ( Port Talbot). Dilyna’r ffilm hon Sanjeev dros gyfnod anhygoel yn ei fywyd wrth iddo drawsnewid ei hun o fasnachwr Dur i waredwr Cymru...Yr Alban…Lloegr a thrwy hynny'r diwydiant dur byd eang – a’r oll o’i gartref newydd yng Nghasnewydd yng Nghymru.

 

Ynghyd a gohebydd Busnes y BBC, Brian Meechan cawn fynediad digyffelyb i fyd o gyfoeth anghredadwy a busnes mawr ar raddfa aruthrol ar y cyd efo bywyd personol prin. O’i weithiau dur yng Nghasnewydd gwyliwn gyfnod newydd o feddiannu byd eang ym mywyd anhygoel Sanjeev Gupta.