John Geraint - Cyfarwyddwr Artistig

 

Fel Pennaeth Cynhyrchiadau ar gyfer BBC Cymru, roedd John yn ben ar 430 o gynhyrchwyr rhaglenni, oedd yn cynhyrchu 1,700 o oriau o deledu y flwyddyn. Fe ddyblodd allbyniadau'r rhwydwaith i £17 miliwn sef yr uchaf erioed, gyda rhaglenni poblogaidd megis y ddrama deuluol Magician's House, y Canterbury Tales a gafodd ei enwebu am Oscar a'r gyfres antur fyd-eang Extreme Lives. Mae John wedi ennill gwobr gan y Gymdeithas Deledu Frenhinol am ei gyfraniad eithriadol i'r byd teledu, ac mae ei waith fel Uwch-Gynhyrchydd yn cynnwys y ffilm The Miracle Maker ar gyfer y sgrîn fawr. Dychwelodd at wreiddiau cyfarwyddo gyda chynhyrchiad cyntaf Green Bay, Do Not Go Gentle.

 

Phil George - Cyfarwyddwr Artistig

 Phil George  Pan yn Bennaeth Rhaglenni, Cerddoriaeth a'r Celfeddydau fe arweiniodd ganolfan y BBC dros ragoriaeth o fewn cerddoriaeth glasurol. Datblygodd nifer o raglenni am dirlyn ein gwlad gyda'r cyfresi poblogaidd megis Visions of Snowdonia a This Land. Cafodd Phil ei enw da am gynhyrchu rhaglenni teledu clyfar am rhai o brif bynciau llosg y byd e.e.  Blood and Belonging gwaith Michael Ignateiff, cyd-gynhyrchiad rhyngwladol am genedlaetholdeb yn cryfhau. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf yn ogystal a bod yn Uwch Gynhyrchydd i gyfresi a rhaglenni Green Bay, mae Phil wedi cyflwyno 50 o gyfweliadau Value Judgement ar gyfer gwasaneth radio'r BBC.