John Geraint - Cyfarwyddwr Creadigol

 

Dr John Geraint

Enillydd gwobr y Gymdeithas Deledu Frenhinol am ei gyfraniad eithriadol i’r byd teledu, mae Dr John Geraint yn ffigwr adnabyddus a dylanwadol yn y diwydiant.  Dros ddeg mlynedd ar hugain a mwy, mae John wedi bod yn gyfrifol am nifer helaeth o raglenni arobryn megis ‘Do Not Go Gentle’, a enwebwyd ochr yn ochr â 'Band of Brothers' , ‘The West Wing’ a 'Blue Planet' yng  Ngŵyl Rockies Banff yn 2002, un o wobrau cyfryngau mwyaf blaenllaw yn y byd; 'Gêm y Ganrif' a enillodd prif wobr yr Ŵyl Ffilm a Theledu Geltaidd yn 2006, y Torch Aur ar gyfer Ysbryd yr Ŵyl; a’r gyfres ddrama ‘Calon Gaeth’ a’r rhaglenni dogfen hir ‘Fel Arall’  a ‘Carwyn’ enillwyr Gwobrau BAFTA Cymru.

Fe fu John yn uwch-gynhyrchydd a chyfarwyddwr ‘The Story of Wales’, hanes y genedl a gyflwynwyd gan Huw Edwards a gomisiynwyd gan BBC Cymru a'r Brifysgol Agored.  Yn ddiweddar, fe sy wedi bod yn gyfrifol am gyfresi fel ‘Y Castell’, ‘Creu Cymru Fodern’, ‘Yr Anialwch’ a ‘DNA Cymru’ i S4C.

Cyn sefydlu Green Bay, roedd John yn y BBC am 20 mlynedd, yn gweithio fel cynhyrchydd a phennaeth adrannau.

O 2010-2016, roedd John yn un o ymddiriedolwyr Cyngor Celfyddydau Cymru. O 2008-2011, bu'n aelod o Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru, yn cynghori Gweinidogion ar sgiliau, hyfforddiant a thyfiant ar gyfer economi Cymru yn ei chyfanrwydd. Mae John yn gyn-Gadeirydd Zoom Cymru, elusen datblygu cyfryngau ar gyfer pobl ifanc sy'n cynnwys gŵyl ryngwladol fawr o ffilmiau plant; a chyn-Gadeirydd Bwrdd Cymru Creative Skillset.