Hanes

Cafodd rhaglen gyntaf Green Bay, sef Do Not Go Gentle, dathliad o gerdd wych Dylan Thomas, ei henwebu ar gyfer gwobrau Banff Rockies yn 2002 ynghyd â'r cyfresi enwog Band of Brothers a Blue Planet. Cafodd ffilm gyntaf Green Bay ar gyfer y sgrîn fawr, A Small Country wedi ei scriptio gan Stan Barstow, bremier rhyngwladol yn Efrog Newydd yn 2007. 

 Bron yn broffwydol fe gynhyrchodd Green Bay ragleni bywgraffiadol am Cardinal Ratzinger (sy'n cael ei adnabod bellach fel Pâb Benedict XVI) a Rowan Williams (bellach yn Archesgob Caergaint) cyn iddynt gael eu hethol i'w safle presennol. Gyda mynediad agos ac unigryw at fywyd Dr Williams cyn ei benodiad, fe amlygodd rhaglen Green Bay ei farn ar yr eglwys a gwrwgydiaeth gan greu penawdau newyddion ledled y byd.

Ennilliodd Gêm y Ganrif, un o gynhyrchiadau Green Bay, y brif wobr yng Ngwyl Ffilm a Theledu Celtaidd 2006 sef Torch Aur Ysbryd yr Wyl. Gan ddefnyddio technoleg CGI wefreiddiol, roedd y ddrama ddogfen yn ail-greu gorchest fythgofiadwy Cymru yn erbyn y Crysau Duon yn 1905. 

Yn 2004 agorwyd canolfan gynhyrchu swyddogol Green Bay, Talbot Studios, gan Brif Weinidog Cymru Rhodri Morgan. Yn 2005, gwnaeth Channel 4 fuddsoddiad chwe-ffigwr er mwyn galluogi Green Bay i ddatblygu arbenigedd mewn gwyddoniaeth arloesol. Dilynodd S4C, gan wobrwyo Green Bay gyda cytundeb mawr ar gyfer datblygu rhaglenni ffeithiol.