Bwrw Golwg- Penrhys, BBC Radio Cymru 

Rhifyn arbennig o Bwrw Golwg sy'n bortread o gymuned Penrhys yn y Rhondda a'r dreftadaeth grefyddol sy'n perthyn i'r ardal.

 

Dei Tomos- Aberteifi, BBC Radio Cymru

Rhifyn arbennig o raglen Dei yn bwrw golwg ar ddathliadau tref hanesyddol Aberteifi eleniyn 900 oed.

 

Gwerth Fy Myd, BBC Radio Cymru

Cyfres o gyfweliadau 1 + 1 ar batrwm Value Judgements (Radio Wales) lle bydd enwogion a phobl blaengar yn eu meysydd yn trafod y gwerthoedd sydd wedi llywio eu bywydau

 

Pantycelyn, BBC Radio Cymru

Rhaglen arbennig yn olrhain hanes Neuadd Gymraeg Pantycelyn yn Aberystwyth gyda blas ar agweddau diwylliannol, gwleidyddol a chymdeithasol yn gysylltiedig a'r adeilad ger y lli.

 

Tonypandy Riots, BBC Radio Wales

Mae'r canwr a'r cyfansoddwr Martyn Joseph yn cyflwyno rhaglen arbennig sy'n coffáu can mlwyddiant un o wrthdrawiadau pwysicaf mewn hanes ddiwydiannol- Terfysgoedd Tonypandy.

 

Value Judgements, BBC Radio Wales

Cyfres o gyfweliadau 1+1 gyda llu o westeion; enwogion a phobl blaengar yn eu meysydd yn trafod eu gwerthoedd personol.