Y Tîm

Llinos Griffin-Williams

Ar ôl cael gradd mewn Hanes Fodern a Gwleidyddiaeth, gweithiodd Llinos fel rheolwr prosiect ar sawl menter sylweddol yn y sectorau cyhoeddus, preifat ac elusennol, cyn gweithio yn y cyfryngau.

Gweithiodd hi fel ymgynhorydd i'r BBC ac yna fel ymchwilydd/is-gynhyrchydd ar rhaglenni ar gyfer S4C.

Ymunodd Llinos â Green Bay ym mis Ionawr 2011, fel rheolwr cynhyrchiad ar y gyfres 'The Story of Wales'. Mae bellach wedi gweithio ar sawl prosiect i Green Bay ac wedi cynhyrchu cynnwys addysgiadol i'r BBC. Bu’n cynhyrchydd ar dair cyfres hanes i blant, 'Ditectifs Hanes', (S4C) ac ar hyn o bryd mae’n cynhyrchu cyfres newydd i bobl ifanc ar gyfer S4C o'r enw 'Llond Ceg', gyda Aled Haydn Jones, cyflwynydd Radio 1.

Yn ogystal,mae’n gweithio ar ddatblygiadau aml-blatfform i Green Bay. Mae Llinos yn gweithio gyda chwmnioedd graffeg a chôdio er mwyn creu cynnwys dwy-ieithog ar gyfer ‘Apps’. Lawnsiwyd ‘App’ cyntaf Green Bay i gyd-fynd gyda'r gyfres 'Llond Ceg' ym mis Mawrth 2015.

Yn rhyngwladol, mae Llinos mewn trafodaeth gyda Disney ar gyfer creu cynnwys i blant, ac mae wedi creu rhaglen beilot i CBBC.

Mae Llinos ar fwrdd 'Fforwm Gynhori Elusennau Cymru'(WCAF) - bwrdd o gynhorwyr ar gyfer rheolwyr BBC Cymru Wales, ac i ymddiriedolwyr BBC Plant Mewn Angen. Mae hi hefyd yn un o bedwar wnaeth sefydlu 'Push Auto', rhwydwaith a grewyd gan gynhyrchwyr ar gyfer pobl sy’n darlledu yng Nghymru. 

 

Catrin Jones

 

Mae Catrin wedi gweithio yn y diwydiant teledu am chwe mlynedd. Fe ddechreuodd ei gyrfa fel ymchwilydd ar rhaglenni plant ac mae wedi gweithio ar sawl un bellach ar gyfer S4C a CBBC, mae hefyd ganddi brofiad eang o weithio ar rhaglenni byw gan gynnwys sioeau cylchgrawn ac adlonol.

Ymunodd Catrin â Green Bay ym mis Ebrill 2014, yn gweithio ar gyfres ddogfen hanesyddol am gestyll yn Ewrop - 'Castle Builders'. Ar hyn o bryd mae Catrin yn gweithio ar ddau rhaglen ar y cyd, fel is-gynhyrchydd, ‘Llond Ceg’ cyfres newydd i bobl ifanc, a 'DNA Cymru', un o brif cyfresi S4C ar gyfer 2015. 

 

Gareth Fisher 

Cychwynodd Gareth ei yrfa yn Adran Ddrama BBC Cymru fel Rheolwr Ariannol. Yna  fe symudodd at y llwybr cynhyrchu gan droi ei law at fod yn Reolwr Lleoliad, Rheolwr Uned, a Chynhyrchydd Cynorthwyol. Aeth yn ei flaen i fod yn ben ar nifer o adrannau cynhyrchu gan gynnwys y Newyddion a Materion Cyfoes, Radio, Cerddoriaeth, Celfyddyd, Ffeithiol. 

Bellach yn Reolwr Masnachol i Green Bay, mae hefyd yn gweithio gyda rhai o brif ddarlledwyr y DU ynghyd â llunio perthnasau gyda partneriaid Cyd-Gynhyrchu a gyda'r Gymuned Busnes. Mae ganndo enw da heb ei ail am reoli prosiectau mawr, timau cynhyrchu enfawr a cyllideb sy'n mynd o fewn mynd yn gymaint a miliwn o bunnau.

Michael Davies 

Ymunodd Michael â Green Bay yn 2006. Mae Michael yn gyfrifol am reoli gweithgareddau ariannol y cwmni o ddydd i ddydd, gan gynnwys paratoadau adroddiadau ariannol, adroddiadau cyfrifon misol, cyllidebau a rhagolygon ariannol. Yn ogystal â hyn mae Michael yn gyfrifol am dargedau ariannol ac yn aml yn cysylltu â chyfrifwyr ar materion treth a chydymffurfiaeth ariannol.