Y Tîm

Llinos Griffin-Williams

Ar ôl cael gradd mewn Hanes Fodern a Gwleidyddiaeth, gweithiodd Llinos fel rheolwr prosiect ar sawl menter sylweddol yn y sectorau cyhoeddus, preifat ac elusennol, cyn gweithio yn y cyfryngau.

Gweithiodd hi fel ymgynhorydd i'r BBC ac yna fel ymchwilydd/is-gynhyrchydd ar rhaglenni ar gyfer S4C.

Ymunodd Llinos â Green Bay ym mis Ionawr 2011, fel rheolwr cynhyrchiad ar y gyfres 'The Story of Wales'. Mae bellach wedi gweithio ar sawl prosiect i Green Bay ac wedi cynhyrchu cynnwys addysgiadol i'r BBC. Bu’n cynhyrchydd ar dair cyfres hanes i blant, 'Ditectifs Hanes', (S4C) ac ar hyn o bryd mae’n cynhyrchu cyfres newydd i bobl ifanc ar gyfer S4C o'r enw 'Llond Ceg', gyda Aled Haydn Jones, cyflwynydd Radio 1.

Yn ogystal,mae’n gweithio ar ddatblygiadau aml-blatfform i Green Bay. Mae Llinos yn gweithio gyda chwmnioedd graffeg a chôdio er mwyn creu cynnwys dwy-ieithog ar gyfer ‘Apps’. Lawnsiwyd ‘App’ cyntaf Green Bay i gyd-fynd gyda'r gyfres 'Llond Ceg' ym mis Mawrth 2015.

Yn rhyngwladol, mae Llinos mewn trafodaeth gyda Disney ar gyfer creu cynnwys i blant, ac mae wedi creu rhaglen beilot i CBBC.

Mae Llinos ar fwrdd 'Fforwm Gynhori Elusennau Cymru'(WCAF) - bwrdd o gynhorwyr ar gyfer rheolwyr BBC Cymru Wales, ac i ymddiriedolwyr BBC Plant Mewn Angen. Mae hi hefyd yn un o bedwar wnaeth sefydlu 'Push Auto', rhwydwaith a grewyd gan gynhyrchwyr ar gyfer pobl sy’n darlledu yng Nghymru. 

  Sarah Vaughton 

 

Mae Sarah wedi gweithio ar amrywiaeth eang o gynhyrchiadau teledu a Ffilm. Dechreuodd hi fel ymchwilydd gyda BBC Bryste ac yna symud i Lundain i weithio fel rheolwr cynhyrchu i ITV ar rhaglenni byw gan gynnwys: 'GMTV', 'Ant and Dec's Saturday Night Takeaway' a 'Dancing on Ice'. Ar ôl tair mlynedd dychwelodd Sarah i Fryste a gweithio i ITV West yna symud i Gaerdydd.

Ers byw yng Nghaerdydd mae Sarah wedi gweithio ar sawl rhaglen deledu i'r BBC (Bryste), ITV, ITV Cymru ac S4C. Am ddwy flynedd fe weithiodd fel asiant castio, rhoddodd hyn mewnwelediad prin a gwerthfawr iddi o sut mae'r adran yna o'r diwydiant yn gweithio. Yn ddiweddar mae Sarah wedi gweithio fel cydlynydd cynhyrchiad ar y ffilm ddogfen 'Jack to a King', a'r ffilm 'Set Fire to the Stars'.

Dechreuodd Sarah weithio fel is-gynhyrchydd i Green Bay yn 2014. Ers hynny mae wedi gweithio ar cyfresi megis 'The Castle Builders' a 'My Grandfather Dylan' ar gyfer ITV Cymru ac ITV Network. Ar hyn o bryd mae'n gweithio fel rheolwr cynhyrchiad ar gyfres i S4C - 'DNA Cymru'. 

Catrin Jones

 

Mae Catrin wedi gweithio yn y diwydiant teledu am chwe mlynedd. Fe ddechreuodd ei gyrfa fel ymchwilydd ar rhaglenni plant ac mae wedi gweithio ar sawl un bellach ar gyfer S4C a CBBC, mae hefyd ganddi brofiad eang o weithio ar rhaglenni byw gan gynnwys sioeau cylchgrawn ac adlonol.

Ymunodd Catrin â Green Bay ym mis Ebrill 2014, yn gweithio ar gyfres ddogfen hanesyddol am gestyll yn Ewrop - 'Castle Builders'. Ar hyn o bryd mae Catrin yn gweithio ar ddau rhaglen ar y cyd, fel is-gynhyrchydd, ‘Llond Ceg’ cyfres newydd i bobl ifanc, a 'DNA Cymru', un o brif cyfresi S4C ar gyfer 2015. 

 Megan Roberts

Megan Roberts 

Yn dilyn gradd mewn Archaeoleg ac Anthropoleg, cwblhawyd Megan M.A mewn Ffilmio Ethnograffig yng Nghanolfan Visual Anthropology Granada ym Manceinion. Wedi amryw o brosiectau ar y cyd ym Mhrydain a dramor, gan gynnwys gweithio gyda phobl frodorol yng Nghanada, treuliwyd amser yn dysgu mewn ysgol uwchradd ddinesig ym Manceinion.

Ymunodd Megan a Green Bay yn Hydref 2016 fel ymchwilydd yn gweithio ar gynhyrchiad #SWN10 ac mae hi ar hyn o bryd yn gweithio ar drydedd gyfres rhaglen cyngor i blant, Llond Ceg ar gyfer S4C.     

 

Gareth Fisher 

Cychwynodd Gareth ei yrfa yn Adran Ddrama BBC Cymru fel Rheolwr Ariannol. Yna  fe symudodd at y llwybr cynhyrchu gan droi ei law at fod yn Reolwr Lleoliad, Rheolwr Uned, a Chynhyrchydd Cynorthwyol. Aeth yn ei flaen i fod yn ben ar nifer o adrannau cynhyrchu gan gynnwys y Newyddion a Materion Cyfoes, Radio, Cerddoriaeth, Celfyddyd, Ffeithiol. 

Bellach yn Reolwr Masnachol i Green Bay, mae hefyd yn gweithio gyda rhai o brif ddarlledwyr y DU ynghyd â llunio perthnasau gyda partneriaid Cyd-Gynhyrchu a gyda'r Gymuned Busnes. Mae ganndo enw da heb ei ail am reoli prosiectau mawr, timau cynhyrchu enfawr a cyllideb sy'n mynd o fewn mynd yn gymaint a miliwn o bunnau.

Michael Davies 

Ymunodd Michael â Green Bay yn 2006. Mae Michael yn gyfrifol am reoli gweithgareddau ariannol y cwmni o ddydd i ddydd, gan gynnwys paratoadau adroddiadau ariannol, adroddiadau cyfrifon misol, cyllidebau a rhagolygon ariannol. Yn ogystal â hyn mae Michael yn gyfrifol am dargedau ariannol ac yn aml yn cysylltu â chyfrifwyr ar materion treth a chydymffurfiaeth ariannol.